Наслідки реструктуризації

Наслідками успішного проведення реструктуризації є створення поноці нних суб єктів  дприємницької діяльності здатних ефективно функціонувати за умов переходу до ринкової економіки й виробляти конкурентоспроможну продукцію що відповідає вимогам товарних ринків Отже процедуру реструктуризації можна визначити як комплекс заходів спрямованих на відновлення стійкої технічної економічної та фінансової життєздатності підприємств

Зміни які проводяться в процесі реструктуризації можуть стосуватись:

1) модернізації-  оновлення устаткування і технології

2) реорганізації-      зміни методів і розподілу праці і потоків Інформації

3) адаптації   пристосування елементів підприємства  до поточних умов

4) нововведень   продуктових і процесних. Таким чином рестр-ція В широкому розумінні

передбачає комплексність змін   а не зміни тільки однієї   сфери   функціонування   (маркетинг    фінанси виробництво) є   постійним   інструментом   управління     а   не реалізацією одноразової мети може    охоплювати    майнові    перетворення  елемент змін підлягає  модифікації і корегуванню в ході реалізації.

Рестр-ція передбачає зміни структури: 1  майна ( правового статусу),  2 організаційної структури підприємства, 3 виробничої структури, 4 структури виробничої програми, 5 структури залученого капіталу,  6 структури активів,  7 структури доходів і витрат, 8 структури персоналу

9 Інформації,  10 Інших структур.