Основні функції держави

Держава – це особлива політична організація публічної влади, яка виражає інтереси окремої соц. групи, має свою територію, суверенітет, видає закони, стягує податки з метою нормального функціонування суспільства і виступає як суб’єкт міжнародних відносин.

Функції держави – певні напрями її діяльності з вирішення загальносуспільних справ громадського суспільства, узгодження та забезпечення інтересів його громадян.

Генеральна ф-я- діял. держави щодо забезпечення об єктивних умов життєдіял. всього сусп. у генеральній ф-ії проявляється соц-правовий зміст держави, а харак-ер її відносин з громадянським суспільством, суб’єктами міжнар відносин. Реалізація генеральної ф-її соціальної правової держави здійснюється через її внутрішні і зовнішні ф-її.:

зовнішні (захист суверенітету, інтеграція в міжн спільноту самодостатніх демократичних держав, зовнішно-екон діяльність, дипломатична співпраця з іншими державами, співробітництво держави з іншими країнами з питань охорони, економічних відносин, культурних відно-син, екології, боротьба з між нар тероризмом,”відмивання” коштів, здобутих злочинним шляхом, наркобізнесом тощо) та внутрішні (1.політ-політ стратегія і тактика розвитку, 2.екон-регулювання економ.сфери,забезпечення повноцінного функціонування,розвиток конкуренції і ін. 3.бюджетна і фін контроль, 4.інформаційно-комунікативна, 5.соціаль-на-створення та забезпечення соціал.системи захисту,розробка і реалізація соціал.програм,6. культурно-виховна-розвиток освіти, науки, культури,охорона спадщини, традицій,7 охоронна – держ. і сусп. лад, народовладдя, охорона законності тощо).