Державна форма банку

Банк – юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії НБУ здійснювати у сукупності такі операції: залучення на вклади грошових коштів фізичних та юридичних осіб і розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фіз і юр осіб

Державний банк – це банк,  сто відсотків статутного  капіталу якого належать державі.

Державний банк  засновується  за  рішенням Кабінету Міністрів України.  При цьому в  законі  про  Державний  бюджет  України  на відповідний  рік  передбачаються  витрати на формування статутного капіталу державного банку.  Кабінет Міністрів України зобов’язаний отримати позитивний висновок Національного банку України з приводу наміру   заснування   державного   банку.    Отримання    висновку Національного банку України є обов’язковим також у разі ліквідації (реорганізації) державного  банку,  за винятком  його  ліквідації внаслідок неплатоспроможності. Статут та   діяльність  державного  банку  мають  відповідати вимогам  Закону про банки, інших законів України та нормативно-правових актів Національного банку України. Статут та   діяльність  державного  банку  мають  відповідати вимогам  Закону про банки, інших законів України та нормативно-правових актів Національного банку України.

Органами управління  державного  банку  є  наглядова  рада  і правління  банку. Органом контролю  державного  банку  є   ревізійна   комісія, персональний  та  кількісний  склад  якої  визначаються наглядовою радою  державного  банку. Рішення про  зміну  розміру  статутного  капіталу  державного банку  та  припинення  його   діяльності   приймається   Кабінетом Міністрів   України.   При   цьому   Кабінет   Міністрів   України зобов’язаний  отримати  позитивний  висновок  Національного  банку України з приводу наміру зміни розміру статутного фонду державного банку.