ЗВІДКИ ПІШЛИ ЗВИЧАЇ ТА ОБРЯДИ?

Завдання: у переказ тексту включити суть понять «зви­чай» та «обряд» і опис свят зимового циклу.

Усе життя народу зумовлене народною духовною культу­рою і є її виявом.

Однією з найдавніших форм духовної культури народу є звичаї та обряди. Саме в них відбивається вся історія наро­ду, і вони мають національний, чи етнічний, характер. Геро-дот стверджував: якби усім народам у світі надали можливість вибирати найкращі з усіх звичаїв та обрядів, то кожен народ вибрав би свої власні.

Звичаї — це повсякденні усталені правила поведінки, що склалися історично, на основі людських стосунків, у резуль­таті багаторазового здійснення одних і тих же дій та усвідом­лення їх суспільної значущості.

Обряди — це символічні дійства, приурочені до відзначен­ня найбільш важливих подій у житті людських гуртів, родин, окремих осіб. Наприклад, посівання на Новий рік, колядуван­ня тощо. В обрядовості українців розрізняють два її види — ро­динну, чи сімейну, і календарно-побутову. Перший вид обрядів тісно пов’язаний з громадським осмисленням важливості події в житті окремої родини чи людини. Сімейні обряди супровод­жують громадське відзначення днів народження, повноліття, весілля та похорону. Другого виду обрядів дотримувалися під час урочистого святкування початку чи закінчення певних сезонів, природних циклів — зими, весни, літа, осені. У давнину обидва види обрядовості становили єдину обрядову систему. Так, за дав­ньою українською традицією, весілля відбувались або взимку, або восени, тобто теж були приурочені до народного календаря.

Календарні звичаї та обряди українців формально узгоджу­валися з річним циклом православної церкви, головними віха­ми якого були дванадцять свят і пости. Вони пов’язані з пора­ми року та залежними від них видами хліборобської праці.

Ось чому ми сьогодні не уявляємо собі зими без Різдва Хрис­тового, весни — без Великодня і писанок, літа — без Зелених свят, а осені — без поминальних днів.

Кожна пора року мала свою важливу дату — кульмінаційну точку, до якої були приурочені народні звичаї та обряди річно­го календарного кола. Основні їх фрагменти до певної міри збе­реглися у календарних циклах зими, весни, літа й осені.

Серед зимових свят українців особливо виділявся період Дванадцятидення, або Святки, з кульмінаційними точками — Різдво Христове, Новий рік і Хрещення.

Ці три головних зимових свята мали чимало спільного, ос­кільки обрядовість кожного з них повинна була виконувати схожі функції: захищати людей від впливу злих сил, особливо небезпечних у цей період, забезпечити добробут і щастя, виз­начити перспективи на майбутнє.

(286 сл.)                                       (Із книги «Світ моєї України»)