Методичні аспекти розроблення оцінювальних форм.

Одним із завдань ефективної кадрової політики підприємства є оцінка можливості кадрового потенціалу. Мета проведення такої оцінки полягає у  визначенні ступеня використання кадрового потенціалу працівника на даному робочому місці та виявленні можливостей розвитку потенціалу,  оцінці рівня готовності до ефективної роботи по реалізації цілей і завдань підприємства в умовах ринку, що динамічно розвивається. Оцінка кадрового потенціалу підприємства служить підґрунтям для визначення потреби в навчанні, її спрямованості,  заходів по розвитку, визначення перспектив кар’єрного зростання, розрахунку витрат. Результати оцінки кадрового потенціалу підприємства дозволяють приймати найбільш обґрунтовані рішення,  що спрямовані на його формування та збереження. Ефективність оцінки кадрового потенціалу для його функціонування та розвитку  залежить від дієвості механізму оцінки, що використовується. Механізм оцінки персоналу дозволяє взаємопов’язати  сукупність процесів, які необхідно реалізувати для оцінки кадрового потенціалу підприємства.  Головна умова при прийнятті рішення про проведення оцінки каlрового потенціалу підприємства – впевненість керівництва у її доцільності на конкретному підприємстві.  На цьому етапі необхідно визначити, які цілі оцінки і як її введення сприятиме мотивації працівників. З метою забезпечення мотивації працівників необхідно попередньо провести дослідження, наприклад опитування працівників. Наступним кроком має бути вибір принципів і методу оцінки, її структури,  набору компетенцій,  оцінювальної шкали,  варіантів форм. На структуру оцінювальних форм впливає  вибір методу оцінки. Форми можуть бути однаковими для всього перс або різними  залежно від значимих для посади працівника компетенцій. У положенні  про оцінку  вказується мета провед оцінки, докладна процедура та строки. Також вказується, які рішення (перегляд зп,  немат мотивація,  навчання та ін.)  будуть прийняті за результатами оцінки. Що стосується критеріїв оцінювання,  то вони розробляються в процесі підготовки оцінки кадрового потенціалу під-ва:  підготовленість (освіта,  досвід роботи,  проф компетентність);  морально-психол якості,  ділові якості,  а також обов’язково оцінюються результати діяльності.