Сутність методу порівняння в аналізі економічної ефективності менеджменту персоналу

Визначальними чинниками ефективності виробництва є перш за все якісні характеристики персоналу й рівень менеджменту. Тому аналіз ефективності діяльності будь-якої організації доцільно починати з аналізу та оцінювання ефективності менеджменту персоналу.

Головним методом аналізу ек ефективності МП є метод порівняння. Його суть полягає в тому, що обирається низка економічно важливих показників діяльності організації; потім кожен з цих показників оцінюється або на конкретну дату, або за конкретний робочий період, наприклад, за рік, квартал, місяць, за робочий день тощо. Відтак кожен окремий показник або групу взаємозв’язаних чи взаємодоповнюючих показників порівнюють залежно від мети аналізу:

– з запланованим рівнем;

– з досягнутим рівнем за декілька попередніх аналогічних періодів, тобто в динаміці;

– з аналогічними показниками інших організацій, зокрема, наскільки це можливо, з показниками конкурентів