Реквізиція

Реквізиція – у разі стихійного лиха,  аварії, епідемії, епізоотії та за інших надзвичайних обставин, з метою суспільної необхідності майно може бути примусово відчужене у власника на підставі та в порядку, встановлених   законом,   за   умови попереднього   і    повного відшкодування його вартості.