Демократія

Демокра́тія  – це форма організації та здійснення суспільно-дежавих відносин, що грунтуються на визнанні народу джерелом влади,проголошенні та забезпеченні принципи рівноправності людини та громадянина,створені умов для їх реальної участі в правлінні суспільними і державними справами.